Najpogostejša vprašanja za registracijo delovnega časa

Pripravili smo nekaj najpogostejših odgovorov na vprašanja za registracijo delovnega čas in evidenco ur, ki nam jih zastavljajo stranke

Da. Aktualna podpora je našim uporabnikom na voljo vsak delovnik od 8:00 do 15:00. Morebitna vprašanja nam lahko kadarkoli zastavite preko elektronske pošte: info@evidenca-ur.si

Zagon programske opreme je enostaven, najprej vam instaliramo administratorski vmesnik, nato se dodeli pravice in uporabniške račune vsem zaposlenim v podjetju. Mobilno aplikacijo Easyreg pa si namesti vsak posameznik na svoj mobilni telefon, do katere dostopa s pridobljenim geslom in uporabniškim imenom.

Podatki o evidenci delovenga časa se shranjujejo na naših strežnikih, ki imajo dvojni varnostni sistem in zagotovljen ”backup”, da se podatki hranijo trajno. Izpis podatkov pa je vsaki stranki na voljo ves čas preko prijave v spletni brskalnik www.evidenca-ur.si/prijava.

Na naših strežnikih se dnevno izvaja arhiviranje podatkov. Imamo sodoben varnostni sistem, ki zagotavlja dvojno varovanje podatkov in omogoča priklic izpisa evidenc o delovnem času.

Easyreg je cenovno najbolj ugodna aplikacija na slovenskem tržišču. Hkrati pa omogoča enostavno uporabo in zadopča vsem zahtevam novega ZEPDSV zakona. Cene smo prilagodili glede na število uporabnikov.  Z podjetja do 5 uporabnikov je cena 0,9EUR/uporabnika na mesec, za podjetja 6 do 15 uporabnikov je cena 0,7EUR/uporabnika na mesec, nad 16 uporabniki pa je cena 0,5EUR/uporabnika na mesec. Več o ponudbi lahko najdete v razdelku O aplikaciji.

S podjetjem, ki se odloči za Easyreg in s tem za enostavno in cenovno najbolj ugodno evidentiranje delovnega časa, sklenemo pogodbo za obdobje najmanj eno leto z opcijskim avtomatskim podaljšanjem. Po podpisu pogodbe pridobite namestitev programske opreme, administratorske pravice in aktiviran dostop do mobilne aplikacije Easyreg.

Plačilo za uporabo Easyreg aplikacije je letno. Z vsakim podjetjem se sklene letna pogodba. Stroške uporabe aplikacije se izračuna z letnim obračunom, ki temelji glede na število uporabnikov aplikacije.

Primer: Če je v podjetju 10 zaposlenih, se naredi mesečni obračun * 12 mesecev. V tem primeru je to 0,7 € * 10 zaposlenih * 12 mesecev = 84 € za celotno podjetje 10ih zaposlenih za celo leto.

Začetni strošek uporabe aplikacije je instalacija in namestitev administratorskega vmesnika in dodajanje zaposlenih uporabnikov v podjetju. Namestitev administratorskega vmesnika stane 110€ + število zaposlenih v podjetju.

Popust si lahko pridobite s priporočilom. Če nas stranka kontaktira in nam pove ali napiše, da je dobila od vas priporočilo vam priznamo do 20% popusta na namestitev aplikacije ter za uporabo na število zaposlenih.

V primeru, da ste storitev že plačali se vam popust obračuna v naslednjem obračunskem obdobju.

Da. Easyreg zadošča vsem zahtevam novega Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 50/23, v nadaljevanju: ZEPDSV), ki stopi v veljavo 20.11.2023. Dopolnjen zakon ZEPDSV zahteva širši obseg podatkov o delovnem času, ki jih je potrebno dnevno evidentirati:

1. Podrobnejša evidenca o izrabi delovnega časa:
– tekoči seštevek ur v tednu, mesecu in letu
– obseg in izraba odmora med delovnim časom
– opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v drugih posebnih pogojih dela
2. Nova definicija pojma delavec
Po novem se poleg oseb, ki so v delovnem razmerju, šteje vsaka oseba, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključena v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela. V praksi to pomeni, da je skladno z novim zakonom potrebno voditi evidenco delovnega časa tudi za študente, dijake in osebe, ki opravljajo delo preko s.p.
3. Trajna hramba evidenc
Novela ZEPDSV izrecno zahteva, da mora delodajalec evidence o izrabi delovnega časa hraniti na svojem sedežu ali na kraju opravljanja dela delavca. Evidence o izrabi delovnega časa se hranijo kot listina trajne vrednosti, kar pomeni, da njihovo uničenje ni dovoljeno.
4. Določitev glob in sankcij
V novem ZEPDSV so določene tudi globe in sankcije za kršenje določb o evidenci delovnega časa (23. člen ZEPDSV) z novostjo možnosti sankcioniranja odgovornih oseb delodajalca, v višini globe od 300 do 2.000 EUR za elektronsko vodenje evidence ur.

Zaposleni si prihod, odhod in čas za odmor na delovnem mestu lahko najenostavneje beležijo preko mobilne aplikacije Easyreg. Registracija delovenga časa pa je možna tudi preko računalnika, kjer se zaposleni lahko prijavi na www.evidenca-ur.si/prijava in dostopa do aplikacije Easyreg.

Evidenco delovnega časa je možno aktivirati tudi preko skeniranja QR kode, ki je nameščena ob vstopu v podjetje oziroma na dogovorjenem mestu.

V administratorskem vmesniku v nastavitvah administrator lahko določi, da se pri registraciji prihodov in odhodov beleži tudi lokacija, od koder se je delavec registriral za delo.

Vsak delodajalec lahko v administratorskem vmesniku nastavi, da se beleži GPS lokacija, kjer se uporabnik prijavi in odjavi na delo.

Da. Izvoz podatkov o evidenci delovnega časa je možen preko administratorskega vmesnika na www.evidenca-ur.si v Excel datoteko.

Da. Vsak zaposleni v podjetju ima možnost vpogleda v podatke za svoj uporabniški račun. Enostaven vpogled ima v mobilni aplikaciji, podrobnejši vpogled pa je na voljo skozi brkalnik v njegovem adminsitratorskem vmesniku na www.evidenca-ur.si/prijava.

Aplikacija deluje na operacijskih sistemih Android in iOS (iPhone). Možen pa je dostop tudi preko vsakega brskalnika na računalniku na www.evidenca-ur.si (spletni dostop).

Aplikacija Easyreg omogoča vnos vseh planiranih ali neplaniranih odsotnosti v podjetju, tako bolniške odsotnosti kot koriščenje dopusta.